Operativ nazorat mutaxassislar nigohida

Mualliflar

  • Askar Talipdjanov
    Pedagogika fanlari nomzodi, professor, Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, Toshkent shahri, Oʻzbekiston Respublikasi

Annotasiya

Mazkur maqolada anketa tadqiqotining natijalari va tahlili - yosh futbolchilarning mashg‘ulotlarga tayyorligi va chidamliligi va yuklamalarning kompleks monitoringini baholash ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar:

futbol treneri so‘rovnoma nazorat rejalashtirish shoshilinch mashg‘ulot effekti testlash

Bibliografik manbalar

F.A.Kerimov - Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. -T.: O‘zDJTI, 2004.

Кашуба В.А., Валиков Д.П., Сергиенко К.Н. Компьютерные технологии в системе высшего физкультурного образования //Физ. воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. - Харьков: 2002. - №6. - С. 22-27.

Вершинин М.А., Новиков Д.Л. Результаты анкетирования тренеров и спортсменов различной квалификации о значимости перестраивания стилей ведения поединка в дзюдо //Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2. – С. 335-338.

Барникова, И.Э. Информационные технологии в обработке анкетных данных в педагогике и биомеханике спорта - Санкт-Петербург: 2017. - 109 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Talipdjanov, A. (2023). Operativ nazorat mutaxassislar nigohida. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(2), 80–82. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/46