{$ numTitles} elementlar

Barcha narsalar

15-16 yoshli bokschi qizlarning mashg‘ulot jarayonida texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirish
Ziyodulla Xadiyatullayev

ushbu maqolada bokschi qizlarning texnik-taktik tayyorgarlik darajasini takomillashtirishda maxsus tayyorgarlik bo‘yicha mashg‘ulotlarda qo‘llanilayotgan vosita va usullarni takomillashtirish haqida fikr yuritilgan.

50-52 49 1
Bokschi qizlarning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish
Ziyodulla Xadiyatullayev

Ushbu maqolada yuqori malakali bokschi qizlarning ko‘p yillik tayyorgarlik darajasini takomillashtirishda maxsus va umumiy tayyorgarlik bo‘yicha mashg‘ulotlarda qo‘llanilayotgan vosita va usullarni takomillashtirish va yuqori malakali bokschi qizlarni musobaqalarga tayyorlash haqida fikr yuritilgan.

48-50 21 6
Operativ nazorat mutaxassislar nigohida
Askar Talipdjanov

Mazkur maqolada anketa tadqiqotining natijalari va tahlili - yosh futbolchilarning mashg‘ulotlarga tayyorligi va chidamliligi va yuklamalarning kompleks monitoringini baholash ko‘rib chiqiladi.

80-82 60 1
Yosh bokschilarning o‘quv-mashq mashg‘ulotlarida va sport musobaqalarida asosiy texnik va taktik harakatlarni qo‘llash ko‘rsatkichlarini individuallashtirishga ta’siri
Farxod Abdullaev

ushbu maqola sportchilarning natijalarini aniqlashda yosh bokschilar tomonidan o‘quv mashg‘ulotlarida va rasmiy sport musobaqalarida bajarilgan texnik va taktik harakatlar tarkibini taqqoslash, shuningdek, harakatlarning taktik tarkibini optimallashtirish va ularni o‘quv mashg‘ulotlarda  va musobaqa faoliyatlarida qo‘llash, shu jumladan janglarni kuzatish hamda ularning ishonchliligini aniqlash orqali individual ravishda tuzatishlar kiritishga qaratilgan.

45-49 55 1
Yosh kamonchilarni sport tayyorgarligi xususiyatlari
Baxitjan Axmetov

Ushbu maqolada kamonchilarni tayyorlashning zamonaviy jihatlarini tahlil qilishga alohida e’tibor qaratilgan. Yuqori malakali kamonchilarni tayyorlash bo‘yicha to‘plangan tajribaga asoslanib, kamonchilarni tayyorlashda hisobga olinadigan muhim standartning o‘lchov birligi ko‘rsatilgan: omillarni tahlil qilish, pozitsiyaning barqarorligi, nishonni ko‘rish nuqtalaridan ushlab turish vaqti, kamonning nishonga urish aniqligini baholash mezonlari.

Yosh yengil atletikachilarning tezlik-kuch qobiliyatlarini aylanma mashgʻulot uslubida rivojlantirish
Жасур Хуррамов

Maqolada oʻrta masofaga yuguruvchilarning tezlik-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uchun aylanma mashgʻulot uslubini joriy etish samaradorligi pedagogik tajriba va statistik qayta ishlash yordamida asoslangan.

51-55 22 6
Стол теннисида жуда эрта ёшдан бошлаб ҳаракат тезлиги ва зарбалар аниқлигини ривожлантириш муаммосини илмий асослаш
Askar Amonov

Мақолада стол тенниси бўйича турли хил адабиёт манбалари кўриб чиқилади ва таҳлил қилинади, стол теннисида аниқ мақсадли ўйин ҳаракатларини амалга оширишнинг барқарорлигини ошириш ва тана айланишига эътибор қаратган ҳолда кўп йўналишли бурчак тезлашувининг таъсирини аниқлашга қаратилган.