Yosh kamonchilarni sport tayyorgarligi xususiyatlari

Mualliflar

  • Baxitjan Axmetov
    Katta o‘qituvchi, Xalqaro mehmondo‘stlik va turizm universiteti, Turkiston, Qozog‘iston Respublikasi

Annotasiya

Ushbu maqolada kamonchilarni tayyorlashning zamonaviy jihatlarini tahlil qilishga alohida e’tibor qaratilgan. Yuqori malakali kamonchilarni tayyorlash bo‘yicha to‘plangan tajribaga asoslanib, kamonchilarni tayyorlashda hisobga olinadigan muhim standartning o‘lchov birligi ko‘rsatilgan: omillarni tahlil qilish, pozitsiyaning barqarorligi, nishonni ko‘rish nuqtalaridan ushlab turish vaqti, kamonning nishonga urish aniqligini baholash mezonlari.

Kalit so‘zlar:

kamonchi trener kamon tayyorgarlik tadkikot barkarorlik yepchillik

Bibliografik manbalar

Буденная T.V. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие -СПб.: Детство-ПРEСС, 2000. - 64 с.

Вайнштейн Л. М. Стрелок и тренер. - М.: ДОСАФ, 1977. - 260 с.

Гачечиладзе Я. В. Физическая подготовка стрелка. - М.: Физкультура и спорт, 2004. - 63 с.

Зациорский V.M. Физические качества спортсмена. - М.: Физкультура и спорт, 1970. -200 с.

Лукунина Э. А. Организация движений в системе «стрелок-оружие» при стрельбе из пневматического пистолета: Автореф. дис... канд. пед. наук. - М.: РГАФК, 2000. - 24 с.

Основы теории и методики физической культуры: Учеб. для техн. ФК / Под ред. A.A. Гужаловского. - М.: Физкультура и спорт, 2006. - 352 с

Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж. К. Холодов, V.S. Кузнецов- М.: Академия, 2000 - 480 с.

Юрев A.A. Пулевая спортивная стрельба. - М.: ФиС, 1973.359s.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Axmetov , B. (2023). Yosh kamonchilarni sport tayyorgarligi xususiyatlari. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(2), 41–44. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/45