Ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarda norasolik kompleksi shakllanishining oldini olishda sportning ahamiyati

Mualliflar

  • Abror Xaitov
    O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, Toshkent shahri, O‘zbekiston Respublikasi

Annotasiya

Ushbu maqolada ota-ona qaramogʻidan mahrum boʻlgan bolalarda norasolik kompleksining kelib chiqish sabablari koʻrib chiqiladi, uning oldini olishda sportning ahamiyati oʻrganiladi. Shu bilan birga, norasolik kompleksi mavjud boʻlgan bolalarga psixokorreksiya amaliyoti taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar:

norasolik kompleksi sport motiv ijtimoiy faollik psixokorreksiya psixoanaliz psixodrama

Bibliografik manbalar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-dekabrdagi “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5270-son Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni.

A.U.Xaitov Konsultativ psixologiya va psixokorreksiya. O‘quv qo‘llanma. T.: “O‘zkitobsavdo nashriyoti”, 2020. – 156 b.

Хелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб: Питер-2014. 836 c

Менхин Ю. В., Менхин А. В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика. Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 384 с.

Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей нарушениями в развитии. - М.: Советский спорт, 2002. – 212 с

Corey, G. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, 8th edition. Belmont, CA: Brooks-Cole/Wadsworth. 2009. 539 p.

Lagerstrom A., Wahman K. The art of healthy living with physical impairments. Your comprehensive lifestyle guide to health and wellness. Stockholm 2014. 190 p.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xaitov, A. (2023). Ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarda norasolik kompleksi shakllanishining oldini olishda sportning ahamiyati. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(2), 122–124. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/61