Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilarining malakasini oshirishda multimediali ko‘rgazmali ta’lim resurslaridan foydalanishning samarali omillari

Mualliflar

  • Abdujalil Tolametov
    Professor v. b., Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

Annotasiya

Maqolada umumiy o‘rta ta’lim muassasalari jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining malakasini oshirish tizimida o‘quv jarayoni samaradorligini oshirishga yordam beruvchi multimediali ko‘rgazmali ta’lim resurslaridan foydalanish va tinglovchilarning motivatsiyasini oshirishiga oid masalalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar:

malakasini oshirish tizimi axborot texnologiyalari axborot-kommunikatsion texnologiyalar komputer dasturlar elektron darslik

Bibliografik manbalar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi “Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-6099-son Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 1-yanvardagi “O‘zbekistonda sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib qilish va aholini jismoniy tarbiya va ommaviy sportga jalb qilish to‘g‘risida”gi qarori.

Tolametov A..A., The role of information and communication technologies in additional independent training of practitioners in sports educational institutions in addition to coaching// Eurasian Journal of Sport Science 2022; 2(1): 185-189.

A.A. Tolametov, Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimida axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy-pedagogik masalalari/ INNOVATSII V PEDAGOGIKE I PSIXOLOGII 4 (7).

A.A. Tolametov Jismoniy tarbiya va sport ta’limida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarb muammolari// “Fan sportga” ilmiy-nazariy jurnal, № 4, 2021, 59-62 betlar.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Tolametov, A. (2023). Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilarining malakasini oshirishda multimediali ko‘rgazmali ta’lim resurslaridan foydalanishning samarali omillari. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(2), 91–96. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/56