“Sport menejeri” professiogrammasi mutaxassislarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishning zaruriy sharti sifatida

Mualliflar

  • Oybek Qosimov
    Bosh kotib, O‘zbekiston Milliy Olimpiya qo‘mitasi, Toshkent shahri, O‘zbekiston Respublikasi

Annotasiya

Maqolada mamlakatimizdagi sport menejerlari faoliyati bilan bog‘liq holat yoritilgan bo‘lib, sport menejerlarini tayyorlashda mavjud muammolar va ularning yechimlariga to‘xtalib o‘tilgan. Jismoniy tarbiya va sport ta’lim muassasalari bitiruvchilarida sport menejerining kasbiy faoliyatiga tegishli kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi ishlab chiqilgan. Muallif tomonidan sport menejeri kasbiy kompetentligini shakllantirishda asos bo‘luvchi professiogramma takomillashtirilgan.

Kalit so‘zlar:

kompetentlik sportda menejerlik faoliyati sport menejeri professional faoliyat professional sport sport qonunchiligi sport menedjeri professiogrammasi

Bibliografik manbalar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 dekabrdagi PF-5887-son “O‘zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. https://lex.uz/docs/4631208.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 23 dekabrdagi PQ-449-son “Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. https://lex.uz/docs/6325917.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 3 noyabrdagi PQ-355-son “Futbol-ta’lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish hamda xalqaro standartlarga mos keladigan futbol infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. https://lex.uz/docs/6652964.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 31 dekabrdagi PQ-4939-son “Malakalarni baholash tizimini tubdan takomillashtirish va mehnat bozorini malakali kadrlar bilan ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” Qarori. https://lex.uz/docs/5203490.

Xayotov A.X. Sport agentining kasbiy kompetentligini shakllantirish konsepsiyasi // Fan-Sportga. 2021. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sport-agentining-kasbiy-kompetentligini-shakllantirish-kontseptsiyasi.

Романова Ye.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003.

Понятие профессиограммы и ее назначение. Профессиограмма юриста. – URL: https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/organizatsionno-upravlencheskaja-dejatelnost-juris/ponjatie-professiogrammy-professiogramma-jurista/.

Горбачева, В.В. Модельные характеристики уровней сформированности профессионально-прикладной физической культуры у различного контингента студентов -спортивных менеджеров/В.В. Горбачева//Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. -2013. -№ 4 (98). -С. 29-32.

Зубарев, Ю.А. Активизация творческой самореализации будущих спортивных менеджеров в процессе обучения в вузе/Ю.А. Зубарев, А.И. Шамардин: монография. -Волгоград: ВГАФК, 2013. -240 с.

Xayotov A.X. Jismoniy tarbiya va sport oliy ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari bitiruvchilarining sport agenti kasbini o‘zlashtirishga tayyorgarligi // Fan-Sportga. 2021. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhismoniy-tarbiya-va-sport-oliy-talim-y-nalishlari-va-mutahassisliklari-bitiruvchilarining-sport-agenti-kasbini-zlashtirishga.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Qosimov, O. (2023). “Sport menejeri” professiogrammasi mutaxassislarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishning zaruriy sharti sifatida. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(2), 8–14. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/67