O‘zbekistonda etnosportni ommalashtirish va rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari

Mualliflar

  • Yangiboy Turdimuratov
    Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Toshkent shahri, O‘zbekiston Respublikasi.

Annotasiya

Ushbu maqolada etnosport tushunchasi, uni rivojlantirishning jamiyatdagi o‘rni va ahamiyati, mamlakatimizda milliy sport turlari va xalq o‘yinlarini ommalashtirish va rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar va ularning asosiy yo‘nalishlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar:

etnosport milliy qadriyatlar xalq o‘yinlari milliy sport Ethnosport Challenge Uzbekistan Ethno Games festival musobaqalar “Bahodirlar o‘yinlari”

Bibliografik manbalar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kamondan otish sportini yanada rivojlantirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 17.06.2021-yildagi PQ-5149-son Farmoni // www.lex.uz.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 24.01.2020-yilgi PF-5924-son Farmoni // www.lex.uz.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Sogʻlom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 30.10.2020-yildagi PF–6099-son Farmoni // www.lex.uz.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Etnosport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 25.05.2022-yildagi PQ-259-son Qarori // www.lex.uz.

Кыласов А.В., Гавров С.Н. Этнокультурное многообразие ‒ новая парадигма в развитии спорта // V Международный конгресс «Человек, спорт, здоровье» 21-23 апреля 2011 г., Санкт-Петербург, Россия: Материалы конгресса // под ред. В.А. Таймазова. ‒ СПб: Олимп-СПб, 2011. ‒ С. 161-163.

Кыласов А.В. Роль этноспорта в современной игровой культуре. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора культурологии. – М., 2021.

Кыласов А.В. Традиционные игры и состязания вдоль Шелкового пути // Этноспорт и традиционные игры. – 2019. – № 1. – С. 1–11.

Кыласов А.В. Методология и терминология этноспорта // Массовая физическая культура и оздоровление населения. Журнал. 2011. – С. 41-43.

Turdimuratov Y.A. Yangi O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportga oid davlat siyosati // Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar. Journal of Advanced Research and Stability. 05/2023. 575-581.

Turdimuratov Y.A. Etnosport ‒ milliy sport turlari va xalq o‘yinlarini rivojlantirishning muhim omili // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 3(11), November, 2023. – P. 132-139.

www.minsport.uz ‒ O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi rasmiy veb-sayti.

www.olympic.uz ‒ O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi rasmiy veb-sayti.

www.olamsport.com ‒ internet portali.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Turdimuratov, Y. (2023). O‘zbekistonda etnosportni ommalashtirish va rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(2), 125–128. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/62