Xalq o‘yinlari uzluksiz ta’limda sog‘lom turmush tarzini shakllantiruvchi asosiy vosita sifatida

Mualliflar

  • Abduqayum Abdullaev
    Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq shahri, O‘zbekiston

Annotasiya

Mazkur maqolada uzluksiz ta’lim tizimi sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning asosiy vositalaridan biri sifatida tahlil qilinadi. Shu bilan birga, Farg‘ona va Namangan viloyatlarida bolalar o‘ynaydigan va pedagogik amaliyotga joriy etilayotgan, ammo ilmiy adabiyotlar va  darsliklarga kiritilmagan xalq o‘yinlari haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar:

uzluksiz ta’lim jismoniy tarbiya xalq o‘yinlari sog‘lom turmush tarzi o‘quvchilar sog‘lom turmush tarzi

Bibliografik manbalar

T.S.Usmonxujaev, F. Xujaev “Harakatli o‘yinlar” 1991, “O‘qituvchi”.

T.S.Usmonxujaev , F.Xujaev, “1001 o‘yin”, “Meditsina” 1990-yil.

T.Usmonxo‘jaev. “O‘zbek milliy o‘yinlari istiqbolining mezonlari”. “Ma’rifat” gazetasi. 2002-yil 14-avgust. 7-bet.

G.Yo‘ldosheva. “Harakatli o‘yinlar va ularni o‘qitish metodikasi”. Buxoro davlat universiteti. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Tuzuvchi k.o‘qituvchi.

“Milliy harakatli o‘yinlar”. Navoiy davlat pedagogika instituti fanidan ma’ruzalar matni, 2010-y.

A.Isroilov. “Yoshlarni o‘zbek xalq milliy o‘yinlari asosida chiniqtirish”. “Sog‘lom avlod uchun” jurnali. 2005-y. 7-son.

M.Aslonova “Ta’lim jarayonida harakatli o‘yinlardan foydalanish (boshlang‘ich sinflarning jismoniy tarbiya darslari misolida)”. Nomz.diss. Navoiy. 2008 yil. 155 b.

O‘.Ibrohimov, H.Rafiev. Sport va qadriyat.

Usmon Qoraboev, “O‘zbek xalq o‘yinlari” Toshkent, 2001-y.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Abdullaev, A. (2023). Xalq o‘yinlari uzluksiz ta’limda sog‘lom turmush tarzini shakllantiruvchi asosiy vosita sifatida. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(2), 31–32. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/43