Jismoniy madaniyat ta’limi yo‘nalishidagi talabalarning kasbiy-pedagogik madaniyatini tarbiyalashda tajriba-sinov ishlarining qo‘yilishi va ularning asosiy bosqichlari

Mualliflar

  • Ravshanbek Latypov
    Dotsent, Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent shahri, O‘zbekiston Respublikasi.

Annotasiya

Mazkur maqolada mustaqil ta’lim ishlarini tashkil etish orqali jismoniy madaniyat ta’lim yo‘nalishi talabalarining tajriba-sinov ishlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar:

mustaqil ta’lim jarayoni tajriba-sinov kasbiy madaniyat asosiy bosqich fan va ta’lim rivoji bo‘lajak mutaxassislarning kasbi

Bibliografik manbalar

Sh.S.Sharipov, Tanqidiy fikrlash tеxnologiyasi. O‘quv jarayonida ilg‘or pеdagogik va axborot tеxnologiyalarini qo‘llash yo‘llari. – T.: TDIU, 2005.

D.I.Ro‘ziеva, Oliy ta’lim muassasalari talabalarida milliy iftixor tuyg‘usini shakllantirishning ilmiy-pеdagogik asoslari. P.f.d. olish uchun yozilgan dissеrtatsiya avtorеfеrati-T., 2007.

X.Y.Sharifbaеva, “Kasb-hunar kollеjlari o‘qituvchilarini tayyorlashni takomillashtirishning pеdagogik shart-sharoitlari (qiyosiy tadqiqotlar asosida)” mavzusidagi dissеrtatsiya. pеd.fan.nom. diss.Avtorеf. – T., 2007.

Hodges S., G. Shildren as readers. London: Edusation, 2009.

Innsheon deslaration /Edusation 2030: Towards inslusive and euitable qualitu edusation ang lifelong learning for all (Word Edusation Forum, 19-22 may 2015, Insheon, Rerublis of Korea).

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Latypov, R. (2023). Jismoniy madaniyat ta’limi yo‘nalishidagi talabalarning kasbiy-pedagogik madaniyatini tarbiyalashda tajriba-sinov ishlarining qo‘yilishi va ularning asosiy bosqichlari . Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(2), 24–27. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/42