1.
Abdullaev A. Xalq o‘yinlari uzluksiz ta’limda sog‘lom turmush tarzini shakllantiruvchi asosiy vosita sifatida. SIFDM [Internet]. 2023 Oct. 10 [cited 2024 Jul. 15];1(2):31-2. Available from: https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/43