Abdullaev, Abduqayum. “Xalq o‘yinlari Uzluksiz ta’limda sog‘lom Turmush Tarzini Shakllantiruvchi Asosiy Vosita Sifatida”. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, vol. 1, no. 2, Oct. 2023, pp. 31-32, https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/43.