Turdimuratov, Y. (2023). O‘zbekistonda etnosportni ommalashtirish va rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(2), 125–128. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/62