Abdullaev, A. (2023). Xalq o‘yinlari uzluksiz ta’limda sog‘lom turmush tarzini shakllantiruvchi asosiy vosita sifatida. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(2), 31–32. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/43