(1)
Abdullaev, A. Xalq o‘yinlari Uzluksiz ta’limda sog‘lom Turmush Tarzini Shakllantiruvchi Asosiy Vosita Sifatida. SIFDM 2023, 1, 31-32.