[1]
Turdimuratov, Y. 2023. O‘zbekistonda etnosportni ommalashtirish va rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari. Sport ilm-fanining dolzarb muammolari. 1, 2 (Oct. 2023), 125–128.