[1]
Khaitov, O. 2023. Ta’lim menejerining ob’yektiv ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Sport ilm-fanining dolzarb muammolari. 1, 2 (Oct. 2023), 70–73.