[1]
Xadiyatullayev, Z. 2023. 15-16 yoshli bokschi qizlarning mashg‘ulot jarayonida texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirish. Sport ilm-fanining dolzarb muammolari. 1, 2 (Oct. 2023), 50–52.