Sport sohasidagi munosabatlarni tartibga solishda “Lex sportiva” tushunchasi va ahamiyati

Mualliflar

  • Muxtorjon Yetmishboyev
    Ўқитувчи, Жанговар ва жисмоний тайёргарлик кафедраси, Ички ишлар вазирлиги Академияси Тошкент, Ўзбекистон

Annotasiya

Ushbu maqola transchegaraviy sport munosabatlarini tartibga solishning eng muhim elementlaridan biri “Lex sportiva”ga bag‘ishlangan. Muallif “Lex sportiva” normalarining huquqiy tabiatini va ularning huquq tizimidagi o‘rnini o‘rganadi, shuningdek, ularni qo‘llash bilan bog‘liq dolzarb masalalarga to‘xtalib, ko‘rib chiqilayotgan normalarning rivojlanish istiqbollarini belgilaydi.

Kalit so‘zlar:

xalqaro xususiy huquq sport huquqi transchegaraviy munosabatlar Sport arbitraj sudi CAS sport arbitraji “Lex sportiva” sport qoidalari

Bibliografik manbalar

Jestaz P. (1981) Spectacle sportif et droit du sport // Le spectacle sportif / Publication de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de l’Université de Limoges; Centre de Droit et d’Economie du Sport. –– Paris: PUF.

Nafziger J. Lee Wei (2014) China’s Sports Law. American Journal of Comparative Law 1998; XLVI: 467-471. Tang Y. The Concept Of Sports Law In China. International Sports Law Rev Pandektis; 10: 442-50.

Shevchenko O. The institutional autonomy of sport and the limits of the freedom in the employment relationship. e-Lex Sportiva J (e-LexSJ) 2013; I: 3-21.

Panagiotopoulos D. (2013) Sporting jurisdictional order and arbitration. US-China Law Rev; 10: 130-40.

Захарова Л.И. (2015) «О спорт, ты – мир!». Роль международного права, lex sportivа и lex olympica в регулировании международных спортивных отношений. 2-е изд, перераб. и доп. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing: монография. – М.: ГИ «Центральная типография». – 277 с.

Панагиотополос Д.П. (2014) Перспективы развития спортивного права и Lex Sportiva / Перевод с англ. О.А. Шевченко, Е.А. Кашехлебова // Актуальные проблемы российского права. – №10(47). – С. 2187-2196.

Алексеев С.В. (2015) Международное спортивное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт» / Под ред. Крашенинникова П.В. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 895 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Yetmishboyev , M. (2023). Sport sohasidagi munosabatlarni tartibga solishda “Lex sportiva” tushunchasi va ahamiyati. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(1), 99–103. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/37

Nashr

Bo'lim

13.00.00 - Pedagogika fanlari

Kategoriyalar