14-15 yoshli erkin kurashchilarning psixofiziologik tayyorgarlik dinamikasi

Mualliflar

  • Alisher Tangriev
    Dotsent, Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutining Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston Respublikasi

Annotasiya

Ushbu maqolada yosh erkin kurashchilarning mashgʻulot davomida jismoniy tayyorgarlik koʻrsatkichlari hamda psixofiziologik jarayonlari tadqiq etiladi. Yosh kurashchilarning psixofiziologik tayyorgarlik davrining umum tayyorlov bosqichida asosiy eʼtibor 14-15 yoshli erkin kurashchilarning har tomonlama umumiy jismoniy tayyorgarlik koʻrishlarigа hamda psixofiziologik holatlariga qaratiladi.

Kalit so‘zlar:

jismoniy tayyorgarlik jismoniy sifat psixologik holatlar 14-15 yoshli kurashchilar erkin kurash

Bibliografik manbalar

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish masalalariga bagʻishlangan” yigʻilishdagi nutqi; 2018-yil 21sentabr, Xalq soʻzi gazetasi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi PF-5368-sonli “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish choratadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni

“Kurash turlari va uni oʻqitish metodikasi” O.E.Toshmurodov, B.B.Kipchakov, A.T.Umarov. Samarqand-2021. 62-b

O.E.Toshmurodov, B.B.Kipchakov, A.T.Umarov “Kurash turlari va uni oʻqitish metodikasi” Samarqand-2021. 60-b.

Abdullaev Sh.A.-Erkin kurash. Toshkent, axborot press 2017. 28-b

Акбаров Ахматжон, “Спортда математик таҳлил усуллари”, ўқув қўлланма, http://library.uzdjtsu.uz/files/pdf/Sportda matematik tahlil.pdf УзДЖТСУ, 2020, 228 с.

Sportda pedagogik tadqiqot natijalarini interpretatsiya qilish usullarini solishtirish, A Axmatjon, Fan-sportga, 62-64, 2021, № 6

Sport metrologiyasi, darslik, http://library.uzdjtsu.uz/files/pdf/Sportda matematik tahlil.pdf MBB Akbarov Axmatjon, Tafakkur qanoti, Toshkent, 2014, 459

F.I.Bobomurodov, Kurashchilarning morfologik xususiyatlarini hisobga olgan holda texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishga differensial yondashuv. Ped.f.b.f.d (PhD). diss. avtoreferati. Toshkent-2020.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Tangriev, A. (2023). 14-15 yoshli erkin kurashchilarning psixofiziologik tayyorgarlik dinamikasi. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(1), 65–67. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/28