Yosh yengil atletikachilarning tezlik-kuch qobiliyatlarini aylanma mashgʻulot uslubida rivojlantirish

Mualliflar

  • Жасур Хуррамов
    Dotsent, Qarshi davlat universiteti, Qarshi, O‘zbekiston Respublikasi

Annotasiya

Maqolada oʻrta masofaga yuguruvchilarning tezlik-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uchun aylanma mashgʻulot uslubini joriy etish samaradorligi pedagogik tajriba va statistik qayta ishlash yordamida asoslangan.

Kalit so‘zlar:

yugurish oʻrta masofaga yuguruvchilar aylanma mashgʻulot tezlik-kuch qobiliyatlari

Bibliografik manbalar

O.V.Goncharova, Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. Oʻquv qoʻllanma. — T., ITA-Press nashr., 2018. — 172 b.

Гужаловский A.A. Периодизация развития физических качеств у детей школьного возраста. //Теория и практика физической культуры. М., 1983. — С. 29-32.

R.S.Salamov, Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Darslik. 1-jild. T., “ITA Press” nashr., 2018. 296 b.

Качаев С.В. Особенности методики развития компонентов скоростно-силовых качеств юных легкоатлетов. //Теория и практика физической культуры. -2013. -№8. — С.32-34.

Шолих М. Круговая тренировка. общ. ред. и предисловие Л.П. Матвеева; пер. с немецкого Л.М. Мирского. – 2-е изд., стереотип. – М.: Спорт, 2021. – 216 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Хуррамов , Ж. (2023). Yosh yengil atletikachilarning tezlik-kuch qobiliyatlarini aylanma mashgʻulot uslubida rivojlantirish. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(1), 51–55. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/27