Bokschi qizlarning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish

Mualliflar

  • Ziyodulla Xadiyatullayev
    Доцент в.б., Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти, Тошкент, Ўзбекистон

Annotasiya

Ushbu maqolada yuqori malakali bokschi qizlarning ko‘p yillik tayyorgarlik darajasini takomillashtirishda maxsus va umumiy tayyorgarlik bo‘yicha mashg‘ulotlarda qo‘llanilayotgan vosita va usullarni takomillashtirish va yuqori malakali bokschi qizlarni musobaqalarga tayyorlash haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar:

jismoniy sifatlar taktika-texnik tayyorgarlik maxsus va umumiy tayyorgarlik fiziologik morfofunksional psixologik jismoniy tayyorgarligi qobiliyat

Bibliografik manbalar

Дегтярев И.П. Тренированность боксеров.- Киев, Просвешение, 1995.

Р.Д. Халмухамедов, Бокс. -Тошкент. Лидер Пресс, 2008

Ш.Х.Исроилов, Р.Д.Халмухамедов, С.С.Тажибаев, Боксчиларнинг спорт педагогик маҳоратини ошириш. Электрон мултимедиа дарслик. -Тошкент. ЎзДЖТИ, 2015.

Э.И.Қодиров, Спортчиларни мусобақаларга тайёрлашнинг методологик асослари. Ўқув қўлланма. -Тошкент. ИТА ПРЕСС, 2014.

М.А.Каримов, Р.Д.Халмухамедов, И.Ю.Шамсематов, С.С.Тажибаев, Боксчиларнинг спорт педагогик маҳоратини ошириш. -Тошкент. ЎзДЖТИ, 2011.

Ф.К.Турдиев, Бокс тренерининг индивидуал дарс олиб бориш жараёнидаги махсус малакаларини шакллантириш: Дис…канд.пед.наук – Т., 2002 – 132 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xadiyatullayev , Z. (2023). Bokschi qizlarning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish . Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(1), 48–50. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/26