Jismoniy tarbiya va sport sohasida malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini rivojlantirishda nodavlat sport taʼlim muassasalarining roli

Mualliflar

  • Abdimalik Shopulatov
    O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O‘zbekiston, Chirchiq shahri

Annotasiya

Ushbu maqolada mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirishda malakali mutaxassislar tayyorlash zaruriyati hamda mazkur jarayonda nodavlat sport taʼlim muassasalarining roli tahlil qilingan. Shuningdek, nodavlat sport taʼlim muassasalari orqali malakali sportchilarni tayyorlash rivojlangan demokratik va erkin iqtisodiyotga asoslangan jamiyatlarga xos ekanligi ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar:

jismoniy tarbiya sport taʼlim tizim nodavlat taʼlim muassasalari erkin iqtisodiyot demokratik jamiyat

Bibliografik manbalar

Andriamampianina, P., Moussa, A.S. (2005) The Training of Physical-Education Teachers in France and China: A Comparative Analysis of Curricula and Attitudes. Int Rev Educ 51, 23–34.

Бубка С.Н., Булатова М.М., Есентаев Т.К. (2019) Менеджмент подготовки спортсменов к Олимпийским играм.-М.: Спорт. – 480 с.

Губа В.П. (2016) Теория и методика современных спортивных исследований: монография.-М.: Спорт. – 232 с.

Долгова Д.А. (2017) Спорт как инструмент укрепления авторитета КНР на международной арене//Актуальные проблемы современных международных отношений. No 9. С.98-106.

Мартыненко С.Е., Трусова А.А., Черняев М.С. (2019) Пинг-понговая дипломатия: влияние на установление китайско- американских отношений// Вестник РУДН. Серия: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Vol. 19 No. 1. С.139-147.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Shopulatov , A. (2023). Jismoniy tarbiya va sport sohasida malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini rivojlantirishda nodavlat sport taʼlim muassasalarining roli. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(1), 30–35. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/25