Xalqaro Olimpiya Qo‘mitasining xalqaro huquqiy layoqati masalalari

Mualliflar

  • Anvar Xayotov
    Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotasiya

Ushbu maqolada Xalqaro olimpiya qo‘mitasining xalqaro huquqiy layoqati, mohiyati, huquqiy layoqatni amalga oshirishning asosiy uslublari va yondashuvlari tahlil etilgan bo‘lib, XOQning Olimpiya Xartiyasi qoidalariga asoslangan qarorlari xalqaro huquq sub’yektlari, shu jumladan davlatlar uchun majburiyligi va ular tomonidan qatʼiy rioya qilinishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar:

Xalqaro Olimpiya qo‘mitasi Xalqaro Olimpiya harakati Olimpiya Xartiyasi xalqaro nodavlat tashkiloti xalqaro hukumatlararo tashkilot xalqaro-huquqiy tan olish xalqaro huquq sub’yekti

Bibliografik manbalar

Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations. Overview of the case // International Court of Justice Reports, (1949). https://www.icj-cij.org/en/case/4

Броунли Я. (1977) Международное право (в двух книгах). Книга первая // Пер. с англ. С.Н. Андрианова / Под. ред. и вступит. статьей Г.И. Тункина. — М.: Изд. «Прогресс».

Olympic Charter. IOC, In force as from 8 August 2021. (2021) // https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf

Vedder K. (1984) International Olympic Committee: An Advanced Non-Governmental Organisation and the International Law // German Yearbook of International Law. Vol. 27.

James A. R. Nafziger, Stephen F. Ross (2013) Handbook on International Sports Law. Edward Elgar. ISBN, 085793466X, 9780857934666 ; Length, 567 pages.

Act supporting of the Organizing Committees for the Seoul Asian Games and Olympic Games (1983). Laws of the Republic of Korea. Forth Edition. Korean Legal Center. —Vol. 1. — III-79.

Сохин Ю.Г. (2003) Олимпийская хартия как правовая основа функционирования МОК // Вестник РУДН. Сер. Юридические науки. № 2.

Convention international contre l’aparheid dans le sport. Public par le Centre des Nations Unies contre l’apartheid. (1990).

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xayotov, A. (2023). Xalqaro Olimpiya Qo‘mitasining xalqaro huquqiy layoqati masalalari. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(1), 95–98. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/24

Nashr

Bo'lim

13.00.00 - Pedagogika fanlari

Kategoriyalar

Муаллифнинг (муаллифоарнинг) энг кўп ўқилган мақолалари