Ko‘p yillik tayyorgarlik bosqichlarida psixofiziologik kuzatishlarni tashkil etish

Mualliflar

  • Sobir Nazarov
    Dotsent, Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, Toshkent, O‘zbekiston Respublikasi

Annotasiya

Mazkur maqolada sport maktablari trenerlari tomonidan sport zaxirasini tayyorlash bosqichlarida o‘quvchi-sportchilarni psixofiziologik kuzatishning ustuvor yo‘nalishlarining psixologik sharhi bayon qilingan. Shuningdek, maqolada o‘quvchi-sportchilarni texnik, taktik va psixologik tayyorlashdagi mexanizmlar psixofiziologik tadqiqotlar kontekstida o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar:

trener sport sport zaxirasi sport zaxirasini shakllantirish bosqichlari sport-sog‘lomlashtirish bosqichi boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichi o‘quv-mashq bosqichi, sport mahoratini takomillashtirish bosqichi oliy sport mahorati bosqichi psixolofiziologiya psixolofiziologik kuzatish

Bibliografik manbalar

O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. https://n.ziyouz.com/kutubxona;

A.A. Pulatov, I.A. Tursunaliyev, Z.P. Rasulov, Sport treneri va uning ko‘p funsional kasbiy faoliyati [Matn]: O‘quv qo‘llanma / A.A. Pulatov, I.A. Tursunaliyev, Z.P. Rasulov. – Toshkent: “Umid Design”, 2023. – 339 b.;

O.Ye. Hayitov Sport faoliyati psixologiyasi [Matn]: darslik / O. Hayitov. – Toshkent: “Umid Design”, 2021. – 196 b.;

D.X. Umarov, M.N. Umarov, Sportda saralash, modellashtirish va bashorat qilish. Toshkent – 2023. – 320 b.;

https://fayllar.org/jismoniy-tarbiya-va-sport-nazariyasi-va-metodologiyasi;

O‘zbekiston Respublikasi Sportni rivojlantirish vazirining 2022 yil 25 avgustdagi “Sport maktablarida o‘quvchi sportchilarning eng kichik yosh normativlari, tibbiy ko‘rik turlari, tibbiy xonalarni jihozlash meʼyorlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 771-A/F-sonli buyrug‘i;

Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры и спорта: учеб. пособие для института физической культуры / Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 285 с.

Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студентов вузов физ. культуры / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2000. – 480 с.;

Киселев, Ю.Я. Победи! Размышления и советы психолога спорта / Ю.Я. Киселев. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 328 с.;

Boks bo‘yicha sport mahoratini oshirish [Matn] namunaviy dastur. R.D. Xolmuxamedov [va boshq.]. – Toshkent: CHP “Umid Design”, 2021. – 92 b.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Nazarov, S. (2023). Ko‘p yillik tayyorgarlik bosqichlarida psixofiziologik kuzatishlarni tashkil etish. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(1), 56–60. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/20