Bolalarning jismoniy tayyorgarligi jismoniy tarbiyani oqilona tashkil etish omili sifatida

Mualliflar

  • Elmira Abdurakhmanova
    O‘qituvchi, Botken Davlat universitetining Qizilqiy Gumanitar-pedagogika instituti, Qirg‘iziston
  • Gulmira Qurbonali qizi
    O‘qituvchi, Botken Davlat universitetining Qizilqiy gumanitar-pedagogika instituti, Qirg‘iziston

Annotasiya

Bolalarning jismoniy tayyorgarligini o‘rganish o‘quv faoliyati va maqsadli pedagogik taʼsirlar natijasida uning dinamikasini ochib berishga, qo‘llaniladigan jismoniy tarbiya vositalari va usullarining samaradorligini aniqlashga, o‘quv va jismoniy faoliyatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun hissa qo‘shadigan jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlashga imkon beradi. Kichik yoshdan boshlab harakt qobiliyatlarini maqsadli va o‘z vaqtida rivojlantirish muhim ahamiyatga ega, chunki bola hayotining birinchi yilida uning salomatligi, harakat tajribasi va jismoniy kamolotining asoslari qo‘yiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasini amaliyotga joriy etish, ularning jismoniy tayyorgarligini sinash tizimi pedagogik jarayonni rejalashtirish va nazorat qilishga yordam beradi, lekin baʼzida bolalarning individual qobiliyatlari va maktabgacha taʼlim muassasalarida jismoniy tarbiya va dam olish ishlarini tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari hisobga olinmadi

Kalit so‘zlar:

faollik maqsadlilik individuallik biologik o‘sish biologik omil motorika metodika komponent jismoniy madaniyat jismoniy tayyorgarlik jismoniy mashqlar

Bibliografik manbalar

Абдурахманова Э.Х., Боркошев М.М. Башталгыч класстын окуучуларынын майда кыймылдарын психологиялык-педагогикалык жана физиологиялык изилдөө. Известие ВУЗов Кыргызстана. №57 20227.г. 212-215 стр.

Коноваленко, В.В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика [Текст]: Комплекс упражнений / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. - М.: ООО «Гном-пресс», 2000.

Мельникова С.С. Развитие мелких мышц пальцев и кисти руки. //Начальная школа. – 1994. – №8. – С. 28-30.

Журнал «Дошкольное воспитание» www.dovosp.ru.

Журнал «Начальная школа плюс До и После» www.school2100.ru.

Педагогическая библиотека www.pedlib.ru.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Abdurakhmanova, E., & Qurbonali qizi, G. (2023). Bolalarning jismoniy tayyorgarligi jismoniy tarbiyani oqilona tashkil etish omili sifatida. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(1), 40–42. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/17