Ekskursiyalarni tashkil etish jarayonida to‘quvchilarning atrofdagi tabiatga axloqiy munosabatini shakllantirish

Mualliflar

  • Merajidin Borkoshev
    PhD, professor, Botken davlat universiteti, Qizil-Qiya gumanitar-pedagogika instituti, Qizil-Qiya, Qirg‘iziston Respublikasi
  • Asylkan Nazhimidinova
    PhD, dotsent, Botken davlat universiteti, Qizil-Qiya gumanitar-pedagogika instituti, Qizil-Qiya, Qirg‘iziston Respublikasi

Annotasiya

Maqolada maktab o‘quvchilarining poxod davomida tabiiy muhitga axloqiy munosabatni shakllantirish imkoniyatlari ochib berilgan, shuningdek, taniqli mutafakkir va pedagoglarning ekskursiyalar, o‘yinlar, ekologik mazmun, shaxsning barkamol rivojlanishida jismoniy takomillashtirishning o‘rni haqida fikr-mulohazalari berilgan, «tabiatda sayr qilish» ni tayyorlashning maqsad va shartlari va mazmuni belgilangan.

Kalit so‘zlar:

ekologik madaniyat tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish jismoniy tarbiya maʼnaviy va jismoniy takomillashtirish tanani mustahkamlash mutanosib rivojlanish ijodiy ekskursiyalar yurish qoidalari didaktik o‘yinlar

Bibliografik manbalar

Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 16-июну № 53 «Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө» мыйзамы.

Кыргыз Республикасынын Президентинин «2022-жылды Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгы 31 январь 2022-жыл УП № 17.

Указ Президента Кыргызской Республики «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности» от 29 января 2021 года УП № 1.

Анаркулов.Х.Ф. “Кыргыз эл оюндары”, “Кыргызстан” . Бишкек 1991-ж.

Байышова, Г.Ж. Мектептердин башталгыч класстарынын сабактан тышкаркы иштеринде элдик салттар аркылуу экологиялык тарбиялоонун илимий негиздери [Текст] / пед. илим. канд. дис. / Г.Ж. Байышова. – Б. 2010. – 150 б.

Боркошев.М.М.Экскурсиялар аркылуу эстетикалык жана этикалык тарбия берүүнү уюштуруу. Наука. Новые технологии и иновации Кыргызстана. №10, 20.05.2016. С. 104-107.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Borkoshev, M., & Nazhimidinova , A. (2023). Ekskursiyalarni tashkil etish jarayonida to‘quvchilarning atrofdagi tabiatga axloqiy munosabatini shakllantirish. Sport Ilm-Fanining Dolzarb Muammolari, 1(1), 79–83. Retrieved from https://sport-science.uz/index.php/journal/article/view/16